Poczytaj o głosce – głoska K

Artykuł jest pierwszym z cyklu “Poczytaj o głosce…” – zaczynam od [k], ponieważ mam ostatnio kumulację pacjentów z problemami z tą głoską. Głoska [k] pojawia się w mowie zdrowego, niczym nie obciążonego dziecka w wieku 11-12 miesięcy (1). Jest...